Θεμελιώδης αρχή μας είναι  παρέχουμε στους πελάτες μας υπηρεσίες υποστήριξης λειτουργίας των μηχανογραφικών τους λειτουργιών (After Project Support), εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία και τη πλήρη αξιοποίηση των μηχανογραφικών συστημάτων τους.  Αναλαμβάνουμε την παρακολούθηση και διαρκή βελτίωση των διαδικασιών που οι πελάτες μας διαθέτουν, έχοντας μόνιμη παρουσία και συνεργασία μαζί τους, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη μηχανογραφική λειτουργία τους, συνοπτικά:

  • Επισκέψεις Υποστήριξης στα εταιρικά σημεία λειτουργίας
  • Online – Επισκέψεις υποστήριξης
  • Τηλεφωνική Υποστήριξη
  • Υπηρεσίες Υποστήριξης Έκτακτης Ανάγκης  (Red Alarm)