H Orosimo software έχει δημιουργήσει μια λύση που απευθύνεται σε εταιρίες Βιοτεχνολογίας  με γνώμονα την ταχύτερη, ολοκληρωμένη  και αποτελεσματικότερη διαχείριση του συνόλου των επιχειρησιακών αναγκών.

Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά και οφέλη της λύσης αυτής :

Πωλήσεις-Πελάτες

Πωλήσεις

Ιατρικοί Επισκέπτες

Η εφαρμογή παρακολουθεί με μεγάλη ευελιξία τους ιατρικούς επισκέπτες, δηλαδή τους στόχους, τα ραντεβού, τις προσφορές,   ενέργειες (τηλέφωνα, email κτλ) σε συνεργάτες και πελάτες και τις ανοιχτές προσφορές ανά στάδιο πώλησης. Επίσης, ο Διευθυντής πωλήσεων διαχειρίζεται μαζικά ή έναν προς έναν τους ιατρικούς επισκέπτες, έχοντας  συγκεντρωτικά αποτελέσματα για όλη την ομάδα πωλήσεων με πολλαπλές αναφορές και διαγραμματικές απεικονίσεις.

Τέλος, η ομάδα πωλήσεων χρησιμοποιεί την εφαρμογή smart phone client (i-phone, blackberry) για ταχύτητα και ακρίβεια στην πληροφόρηση.

Συνεργαζόμενοι Ιατροί

Η εφαρμογή παρακολουθεί τους συνεργαζόμενους ιατρούς σε πολλαπλά επίπεδα :

 • Δυναμολόγιο Πελατών ανά ιατρό
 • Ενεργούς Πελάτες στην εταιρία ανά ιατρό
 • Υποψήφιους πελάτες που έχει προτείνει κάθε ιατρός στην εταιρία (Αναλυτικά στοιχεία Πελάτη, Συνολικά στοιχεία προβλεπόμενου Τζίρου)
 • Στόχους Ιατρών
 • Καταγραφή Επικοινωνίας με ιατρούς
 • Συσχετίσεις Ιατρών
 • Ποιοτικά Στοιχεία λήψεων Βιολογικών Δειγμάτων από ιατρούς.

Δυνητικοί – Υπάρχοντες Πελάτες

Η συνολική εικόνα κάθε πελάτη για την εταιρία είναι πολύ σημαντική, έτσι η εφαρμογή σε μια οθόνη μας δίνει όλη την πληροφορία για  τον κάθε πελάτη.

Πιο συγκεκριμένα, στην βασική οθόνη του πελάτη μπορούμε να δούμε στοιχεία όπως :

 • Βασικά στοιχεία πελάτη (Μοναδικός Κωδικός Πελάτη,Barcode, Μοναδικοί Κωδικοί Βιολογικού Υλικού)
 • Επαφές που σχετίζονται με τον πελάτη
 • Εκκρεμείς ενέργειες για τον πελάτη (Τηλέφωνα, Ραντεβού, Email, Εργασίες για τον Πελάτη)
 • Ιστορικό Επικοινωνίας Πελάτη ( Εισερχόμενα Εξερχόμενα  Τηλέφωνα, Ραντεβού, Email, Εργασίες για τον Πελάτη)
 • Σχετικά Έγγραφα Πελάτη
 • Βιολογικά Δείγματα  Επεξεργασμένα – Αποτελέσματα-Πιστοποιιτικά
 • Βιολογικά Δείγματα  προς Επεξεργασία Πορεία επεξεργασίας
 • Οικονομικά Στοιχεία Πελάτη
 • Ιατροί Πελάτη
 • Πηγή που προήλθε ο πελάτης
 • Λοιπά Στοιχεία Πελάτη (Ημερομηνία Γέννησης, Διατροφικές Συνήθειες κτλ)

Marketing

Marketing

Η εφαρμογή διαχειρίζεται παράλληλες διαφημιστικές καμπάνιες, σε υπάρχοντες και δυνητικούς πελάτες, για την προώθηση νέων υπηρεσιών με την δυνατότητα μαζικών επιστολών, newsletters, sms και email. Το σημαντικό σε αυτό είναι η πλήρης κοστολόγηση της καμπάνιας και η πραγματική σύνδεση της με το αποτέλεσμα σε απόλυτους αριθμούς (κέρδος / ζημία Καμπάνιας).

Η εταιρία διαχειρίζεται με τον καλύτερο τρόπο το έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό σε επίπεδο υπολοίπων αποθήκης, κόστους, πληροφορίας αποστολής κτλ


Διαχείριση Εργαστήριου – Βιολόγων

Διαχείριση Εργαστήριου – Βιολόγων

Η ολοκληρωτική αυτοματοποίηση και μηχανοργάνωση ενός εργαστηρίου αποτελεί πρωταρχικό στόχο για μια εταιρία βιοτεχνολογίας έτσι σχεδιάσαμε όλη την εφαρμογή στα πρότυπα ενός σύγχρονου του εργαστηρίου. Το workflow των εργασιών πέρασε στην εφαρμογή με οθόνες που διευκολύνουν και αποτρέπουν από λάθη τους χειριστές – βιολόγους. Οι οθόνες καταχώρησης έχουν μέσα τους τύπους υπολογισμού αποτελεσμάτων ώστε η καταχώρηση να γίνεται γρηγορότερα. Η παρακολούθηση από την διεύθυνση του εργαστηρίου για την πορεία επεξεργασίας των βιολογικών δειγμάτων ανά δείγμα ή ανά ομάδα δειγμάτων γίνεται με διαγραμματικές επικοινωνήσεις και αναφορές  πολύ γρήγορά και με ακρίβεια.

Η καταγραφή και παρακολούθηση των ενεργειών που εκτέλεσε, εκτελεί ή πρόκειται να εκτελέσει ένας βιολόγος καταγράφονται σε κάθε βήμα της διαδικασίας επεξεργασίας. Έτσι η καθημερινό – εβδομαδιαίο – Μηνιαίο φύλλο εργασίας κάθε βιολόγου  υπάρχει στο σύστημα και δεν χρειάζεται να συγκεντρωθεί απολογιστικά.

Οι αναφορές των βιολογικών αποτελεσμάτων από την παραλαβή την επεξεργασία έως την κρυοσυντήρηση τους είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμα real-time – online για όσους έχουν πρόσβαση σε αυτά.  Η διαχείριση των ISBT barcode για το βιολογικό υλικό,  οι εκτυπώσεις ετικετών και πιστοποιητικών σε πολυγλωσσικό επίπεδο παράγονται από την εφαρμογή, με τρόπο τέτοιο που καλύπτουν όλες τις ανάγκες ενός βιολογικού πρωτοκόλλου και ISO9001

Τέλος η δυναμική επεξεργασία των πληροφοριών του εργαστηρίου μας οδήγησε να δημιουργήσουμε μια γνωσιακή βάση δεδομένων για τους βιολόγους σε σχέση με το βιολογικό πρωτόκολλο που μπορούν να βγάζουν πολύ σημαντικά επιστημονικά συμπεράσματα. 


Εξυπηρέτηση Πελατών

Εξυπηρέτηση Πελατών

Η εξυπηρέτηση πελατών σε τέτοιου είδους εταιρίες αποτελεί μια πολύ υπεύθυνη και λεπτή διαδικασία η εφαρμογή με το μηχανισμό Διαχείρισης Συμβάντων (ticketing) που έχει παρακολουθεί κάθε συμβάν άμεσα και με ακρίβεια.

 • Κωδικοποίηση Συμβάντος
 • Δενδροειδής Κατηγοριοποίηση Συμβάντος
 • Χρόνος Επίλυσης Συμβάντος
 • Escalation Συμβάντος
 • Κοστολόγηση Συμβάντος
 • Γνωσιακή Βάση Συμβάντων και Επιλύσεων