Με στόχο πάντα την ανάπτυξη μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης με τους συνεργάτες μας και τη διασφάλιση των πληροφοριών και δεδομένων τους και κατ’ επέκταση των Πολιτών, ήδη έχουμε ξεκινήσει της απαραίτητες διαδικασίες για την πλήρη εφαρμογή του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) (GDPR), 679/2016 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Η ΟΡΟΣΗΜΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα σε οργανωτικό και τεχνικό επίπεδο, σε συνεργασία με την εταιρία Blue Value AE, με στόχο την κανονιστική της συμμόρφωση, αλλά κυρίως την προστασία σας