Η πολυετή εμπειρία μας σε μεγάλα έργα πληροφορικής και οι στρατηγικές συνεργασίες που έχουμε συνάψει, μας δίνουν την δυνατότητα να μπορούμε να σχεδιάσουμε, να διαχειριστούμε και να παρακολουθήσουμε κάθε είδους έργο πληροφορικής όσο σύνθετο μικρό ή μεγάλο και να είναι. Οι υπηρεσίες συνοπτικά :

  • Καταρτισμός Σκοπού έργου
  • Σχεδιασμός και Προγραμματισμός (Gant Charts, Resources Plan κτλ)
  • Παρακολούθηση και Έλεγχος
  • Διαχείριση Συστημάτων Παρακολούθησης και Ελέγχου.
  • Διαχείριση Αλλαγών
  • Μέτρηση ROI έργου.

Προσφέρουμε υπηρεσίες  υψηλής ποιότητας με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό σε όλη την Ελλάδα, τα Βαλκάνια και την Κύπρο.