Η εταιρία μας ολοκληρώνοντας τις υπηρεσίες που προσφέρει (με την βοήθεια εξειδικευμένων συνεργατών ) σας βοηθάει στην χρηματοδότηση των έργων πληροφορικής, μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων Τραπεζικών – Κοινοτικών ΕΣΠΑ και της UNISOFT, ώστε να δώσει ευελιξία στον τρόπο αποπληρωμής της εκάστοτε επένδυσης. Συνοπτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι:

  • Δημιουργία επενδυτικών προτάσεων για χρηματοδότηση, σύνταξη & παρακολούθηση προϋπολογισμών (ΕΣΠΑ 2007-2013)
  • Cisco Capital
  • ΙΒΜ Capital

Το δίκτυο συνεργατών (Προμηθευτές, Συνεργάτες, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, Τράπεζες ) μας είναι απόλυτα καταρτισμένο ώστε να προσφέρει υψηλής αποτελεσματικότητας και ποιότητας υπηρεσίες.