Η Orosimo Software SA παρέχει  υψηλού επιπέδου  υπηρεσίες  ανάλυσης  μηχανογραφικών αναγκών, σχεδιασμού και εγκατάστασης πληροφοριακών συστημάτων σε εταιρίες, με στόχο να δημιουργήσουμε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε όσους μας εμπιστεύονται, συνοπτικά :

  • Ανάλυση – Μελέτη αναγκών.
  • Καταγραφή και καθορισμός λειτουργιών και διαδικασιών. (BPR)
  • Εγκατάσταση – Παραμετροποίηση πληροφοριακών συστημάτων.
  • Εγκατάσταση – Παραμετροποίηση συστημάτων παραγωγής.
  • Εγκατάσταση – Παραμετροποίηση εφαρμογών Διαχείρισης Αποθεμάτων (WMS).
  • Υπηρεσίες εκπαίδευσης σε όλα επίπεδα.
  • Έλεγχος – Βελτιστοποίηση – Πιλοτική λειτουργία.
  • Υπηρεσίες Ανάλυσης Επιχειρηματικών Δεδομένων (BI)